Zorg voor iedereen

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase noemen we ook wel palliatieve zorg. Deze vorm van zorg is bedoeld voor mensen, die in de laatste levensfase behoefte aan meer dan alleen de professionele zorg hebben. Het gaat er hierbij om de kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te houden in de laatste levensfase. Vaak willen mensen hun laatste fase in hun eigen vertrouwde en veilige omgeving blijven, waarbij zij omringd zijn door familie.

WA Thuiszorg biedt u de zorg die u nodig heeft, omdat uw wensen en behoeften centraal staan. Door gebruik te maken van flexibele en kleine zorgteams wordt er zorg op maat geleverd waarbij uw leefwijze gerespecteerd wordt. De zorg kan op verschillende manieren worden ingericht, wat gebaseerd wordt op uw wensen en behoeften. Dit kan verschillen van een paar zorgmomenten per dag tot het waken in de nacht bij uw thuis. Indien het nodig is blijven wij overdag en in de nacht bij u om de laatste fase van uw leven zo comfortabel mogelijk te maken. 

U kunt palliatieve zorg ontvangen als u ernstig ziek bent en een levensverwachting heeft van 3 maanden of korter. Om palliatieve zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig, die door onze wijkverpleegkundige wordt vastgesteld tijdens het kennismakingsgesprek. Voordat de indicatie aangevraagd kan worden is er een terminale verklaring nodig van een huisarts of een medisch specialist. De zorgkosten worden gedekt door de zorgverzekeringswet, u hoeft dus zelf niks te betalen.

WA Thuiszorg kent geen wachtlijsten, waardoor de zorgstart snel van start kan gaan.