Zorg voor iedereen

Verpleging en verzorging

Iedereen wil in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en dit ook zelfstandig kunnen. Wanneer u in een situatie zit dat u zorg nodig heeft, dan wilt u dit het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving.
Het kan voorkomen dat u zorg voor een korte tijd nodig heeft of juist voor een langdurige tijd, waarbij onze verpleegkundigen u in uw eigen omgeving kunnen bijstaan.

Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of verpleging, dan bent u bij ons in vertrouwde handen. Onze verzorgenden en verpleegkundigen helpen u bij uw dagelijkse verzorging zoals:

  • Wassen
  • Aankleden
  • Kousen aantrekken
  • Wond behandelen
  • Medicijnen toedienen
  • Alle andere voorkomende (complexe) verpleegkundige handelingen bij u thuis.

Daarnaast helpen onze medewerkers u bij het eten en drinken als daarvoor een medische reden is.

Na een ziekenhuisopname
Als u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest, zorgen wij voor een naadloze overgang van het ziekenhuis naar thuis. De zorg wordt goed op elkaar afgestemd. Tijdens uw opname worden er al afspraken gemaakt, zodat u weet waar u op kunt rekenen als u weer thuis komt.

Indicatie voor verpleging en verzorging
Sinds 2015 valt de verzorging en verpleging aan huis onder de zorgverzekeringswet (ZvW). Om hiervoor in aanmerking te komen, is een indicatie nodig. Indicatiestelling geschiedt door de wijkverpleegkundige die allereerst in een persoonlijk gesprek met u bepaalt wat uw zorgbehoefte is. Naar aanleiding daarvan zal zij een indicatie stellen. Middels de indicatie ziet u duidelijk op welke zorg u recht heeft, hoe vaak en gedurende welke periode. Dit alles wordt vastgelegd in uw zorgleefplan.

Kosten
Voor verpleging en verzorging die vanuit de Zvw wordt vergoed, betaalt u geen eigen risico of eigen bijdrage.

Zorg aanvragen?
Wilt u verpleging ontvangen van WA Thuiszorg of wilt u meer informatie over de procedure en het stellen van een indicatie? Vul dan het contactformulier in en wij streven ernaar om u binnen één werkdag terug te bellen.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om telefonische contact met ons op te nemen via 070-2503504 of een email te sturen naar: info@wathuiszorg.nl