Zorg voor iedereen

Heeft u vragen of klachten?

WA Thuiszorg is doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en te zorgen dat u tevreden bent. Uw vragen en klachten helpen ons bij het verbeteren van onze zorgverlening. Mocht u een vraag hebben over onze zorgverlening? Dan kunt u het contactformulier invullen of bellen naar 070-2503504.

Klacht
Cliënten van WA Thuiszorg hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij WA Thuiszorg. Deze klachten kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg die door WA Thuiszorg wordt geboden. In deze regeling wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe WA Thuiszorg de klacht in behandeling neemt en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van onvrede. Een klacht over WA Thuiszorg kan betrekking hebben op gebeurtenissen die te maken hebben met de organisatie van WA Thuiszorg, de behandeling of bejegening van personen door medewerkers van WA Thuiszorg of andere onwenselijke situaties in relatie met WA Thuiszorg.

Indienen van een klacht
Het indienen van een klacht kan op de volgende manier:

  • Mondeling
    Dit gebeurt bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker, maar het kan ook bij een andere medewerker van WA Thuiszorg
  • Schriftelijk
    Hiervoor wordt het klachtenformulier van WA Thuiszorg gebruikt. Dit formulier kan men hier downloaden of aanvragen bij één van de medewerkers. Het formulier kan worden verstuurd naar info@wathuiszorg.nl

Klachtenfunctionaris

Indien de onvrede blijft bestaan, dan wel omdat de cliënt van bovenstaande mogelijkheden geen gebruik wil of kan maken, kan contact worden gelegd met de klachtenfunctionaris. WA Thuiszorg heeft een externe klachtenfunctionaris geleverd door Solopartners. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk, heeft een onpartijdige rol. Met de klachtenfunctionaris kan de klacht worden besproken. Hij/zij kan een bemiddelende rol spelen om een oplossing te bereiken. De klachtenfunctionaris zal de klacht strikt vertrouwelijk behandelen en alleen met toestemming van de cliënt verdere stappen ondernemen. 

Geschilleninstantie

In het uiterste geval kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de geschilleninstantie van Solopartners, waar WA Thuiszorg lid van is. Een geschilleninstantie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding van maximaal €25.000,- toekennen. De cliënt (of diens familie) kan een klacht indienen bij de Geschilleninstantie van Solopartners.

Klachtenregeling
Bekijk hier de klachtenregeling.