Meteen naar de inhoud

Welkom bij WA Thuiszorg

Bij WA Thuiszorg staat de cliënt centraal. In een samenleving waarin ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking steeds meer op zichzelf zijn aangewezen, is het van belang dat zij centraal in het zorgtraject. Bij het ontvangen van zorg in de eigen omgeving wordt de cliënt gehoord, heeft het de regie in handen en maakt het juist kans om deel uit te maken van het sociale en maatschappelijke deel van het leven.

Kernwaarden

Bij het invullen en navolgen van de missie houdt WA Thuiszorg zich vast aan enkele kernwaarden:

Deskundig
Het beschikken over de benodigde competenties, ervaring en vakmanschap.
Verantwoordelijkheid
Samen de verantwoordelijkheid nemen om kwalitatief goede zorg te verlenen en de cliënt centraal te stellen.
Samen
Sterke communicatie en samenwerk is ontzettend belangrijk. Samen bereiken we meer dan alleen.
Veiligheid
Er heerst een veilige cultuur waarin medewerkers niet bang hoeven zijn om fouten te maken, zo lang er leer uitgetrokken wordt en herhaling wordt voorkomen.
Eenvoud
Zorg kan complex zijn. WA Thuiszorg kenmerkt zich als een organisatie zonder te veel poespas. De lijnen binnen de organisatie zijn kort en communicatie is duidelijk. Hierdoor wil WA Thuiszorg de zorg zo eenvoudig mogelijk houden voor haar cliënten.

Onze Visie

De wens van de cliënt is het uitgangspunt voor WA Thuiszorg. De wens van de cliënt dient als rode draad in het verlenen van de zorg. Dit betekent dat de cliënt de zorg op maat kan bepalen in zijn of haar eigen omgeving. Wanneer en waar het nodig is ondersteunt WA Thuiszorg haar cliënten bij het uitvoeren van de regie. Hierbij wordt er samengewerkt met familie, mantelzorgers en collega’s. De cliënt blijft zo lang mogelijk zelfredzaam.

Ondersteuning

WA Thuiszorg stimuleert en ondersteunt haar cliënten bij zelfredzaamheid of de versterking hiervan. Dit houdt dat er pas zaken worden overgenomen wanneer de cliënt dit echt niet meer kan. Hierbij ligt de focus op het leveren van een positieve bijdrage aan het welzijn van de cliënt. WA Thuiszorg vult de zorgvraag in met goed opgeleide medewerkers, waarbij de zorg betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Om dit te waarborgen wordt er gewerkt met kleinschalige teams, waardoor de cliënt de vertrouwde kwaliteit van zorg krijgt.

Onze Erkenningen

Contact

Wilt u meer weten over WA Thuiszorg? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@wathuiszorg.nl of ga naar onze contactpagina